Nynäshamn: litteratur och webb

Webb

Nynäshamns kommun:www.nynashamn.se

Nynäshamn i Wikipedia

Litteratur

Bennet, Robert: Sorunda kyrka. (Södermanlands museum) Nyköping 1988, 23 s, ill.

Gard, Barbro: "Annat vare förr i tin" sa farmor. (Sorunda hembygdsförening.) Sorunda 1989, 185 s, ill.