Nynäshamns kommunala val 1946-2010

Mandatfördelning i Nynäshamns stadsfullmäktige 1946-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Nynäshamns kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Nynäshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Nynäshamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Nynäshamns stadsfullmäktige 1946-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Total
1946 2 4   18 5   29
1950 2 6   20 2   30
1954 3 6   19 2   30
1958 4 4   20 2   30
1962 3 5 1 19 2   30
1966 2 6 2 17 3   30

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Nynäshamns stadsfullmäktige 1946-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Nynäshamns kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 2 5 3     18 2   30  
1973 4 4 11     23 3   45  
1976 4 5 10     23 3   45  
1979 6 4 8   1 22 4   45  
1982 8 2 5   2 25 3   45  
1985 8 4 3   6 20 4   45  
1988 7 4 4 1 6 19 4   45  
1991 11 3 3 1 3 17 3 4 45 Pensionärspartiet
1994 10 2 3 1 4 21 3 1 45 Nyd
1998 12 2 3 3 3 16 5 1 45 Pensionärspartiet
2002 8 5 2 3 2 18 4 3 45 Pensionärspartiet i Nynäshamn 2, Sd 1
2006 10 2 2 2 2 17 2 4 41 PPN 2, SD 1, SN 1
2010 12 3 1 1 2 15 2 5 41 Sorundapartiet 2, Pensionärspartiet i Nynäshamn 1, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Nynäshamns kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Nynäshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

  Borg S S+K
1946 6 18 23
1950 8 20 22
1954 9 19 21
1958 8 20 22
1962 9 19 21
1966 13 11 20

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Nynäshamns stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Nynäshamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 10 18 20  
1973 19 23 26  
1976 19 23 26  
1979 18 22 26 1
1982 15 25 28 2
1985 15 20 24 6
1988 16 19 23 6
1991 18 17 20 7
1994 16 21 24 5
1998 20 16 21 4
2002 18 18 22 5
2006 16 17 19 6
2010 17 15 17 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Nynäshamns kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp