Nynäshamns näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nynäshamn fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Nynäshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Nynäshamn 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nynäshamn fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 69 2390 301 304 489 60 24 3637
1960 55 2808 391 296 736 66   4352

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nynäshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 1,9 65,7 8,3 8,4 13,4 1,6 0,7 100
1960 1,3 64,5 9,0 6,8 16,9 1,5   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Nynäshamn procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Nynäshamn 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,43 0,51 0,87 0,59 0,62
1960 1,37 0,61 0,81 0,64 0,88

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Nynäshamn 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp