Örnsköldsviks befolkningsutveckling 1900-1995

Folkmängd i Örnsköldsvik 1900-1995

tabell 1
diagram 1

Örnsköldsviks andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Örnsköldsviks andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Örnsköldsvik 1896-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Örnsköldsvik 1895-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Örnsköldsvik 1901-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Örnsköldsvik 1900-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Örnsköldsvik 1900-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1900 2650    
1930 5032    
1950 7339 16 495 23 395
1960 8363 23 438 26 450
1970 16 886 28 428 31 346
1980   30 081 36 207
1995   29 955 37 450

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Örnsköldsvik 1900-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Örnsköldsviks andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,25    
1950 0,22 0,36 0,51
1970 0,36 0,43 0,48
1995   0,41 0,51

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Örnsköldsviks andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Örnsköldsviks andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,08    
1950 0,10 0,17 0,24
1970 0,29 0,35 0,39
1995   0,34 0,43

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Örnsköldsviks andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Örnsköldsvik 1896-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1896-1900 457 222 235
1901-05 477 174 303
1906-10 552 164 388
1911-15 476 210 266
1916-20 440 267 173
1921-25 391 238 153
1926-30 384 254 130
1931-35 441 298 143
1936-40 436 248 188
1941-45 652 252 400
1946-50 712 287 425

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Örnsköldsvik 1896-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Örnsköldsvik 1895-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1895-1900 40,23 19,50 0,00
1900-05 36,00 13,13 0,33
1905-10 36,84 10,94 1,86
1910-15 25,99 11,47 0,54
1915-20 21,07 12,79 -0,13
1920-25 17,76 10,81 -0,03
1925-30 16,88 11,16 1,54
1930-35 17,53 11,84 0,78
1935-40 16,24 9,24 0,13
1940-45 22,23 8,59 1,67
1945-50 21,16 8,53 0,54

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Örnsköldsvik 1895-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Örnsköldsvik 1901-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1901-05 303 44
1906-10 278 278
1911-15 266 99
1916-20 173 -27
1921-25 153 -6
1926-30 130 351
1931-35 143 195
1936-40 188 34
1941-45 400 466
1946-50 425 183

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Örnsköldsvik 1901-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Örnsköldsvik 1900-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1900-05 2650 2,29 0,33
1905-10 2997 2,59 1,86
1910-15 3663 1,45 0,54
1915-20 4028 0,86 -0,13
1920-25 4322 0,71 -0,03
1925-30 4551 0,57 1,54
1930-35 5032 0,57 0,78
1935-40 5370 0,70 0,13
1940-45 5592 1,43 1,67
1945-50 6731 1,26 0,54

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Örnsköldsvik 1900-1950

Stort diagram

diagram

upp