Örnsköldsviks näringsliv 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Örnsköldsvik fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Örnsköldsvik procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Örnsköldsvik 1900-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Örnsköldsvik fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1 221 150 76 102 117 161 828
1920 19 626 439 212 172 199   1667
1930 36 865 493 300 472 306   2472
1950 44 1216 725 338 829 128 77 3357
1960 42 1399 814 311 1115 95   3776

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Örnsköldsvik procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,1 26,7 18,1 9,2 12,3 14,1 19,4 99,9
1920 1,1 37,5 26,3 12,7 10,3 11,9   99,8
1930 1,5 35,0 19,9 12,1 19,1 12,4 2,3 100
1950 1,3 36,2 21,6 10,1 24,7 3,8   100
1960 1,1 37,0 21,6 8,2 29,5 2,5   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Örnsköldsvik procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Örnsköldsvik 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,71 1,91 1,06 0,90 0,83
1920 0,82 1,36 1,19 0,91 1,18
1930 0,80 1,18 1,17 1,10 1,36
1950 0,79 1,32 1,04 1,08 1,46
1960 0,79 1,47 0,98 1,12 1,47

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Örnsköldsvik 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp