Örnsköldsviks historia

Örnsköldsvik anlades 1842 i Själevads socken som friköping och handelscentrum för norra Ångermanland och södra Lappland. Då Örnsköldsvik 1863 bildade köpingskommun var invånarantalet drygt 300. Genom skogsindustrins och sjöfartens uppsving utvecklades orten raskt och hade över 2000 invånare då den blev stad 1894.

Expansionen fortsatte men har sedan efterkrigstiden avtagit något. Örnsköldsvik har främst fungerat som handels- och servicecentrum i ett betydande industridistrikt, inkluderande MoDo och Hägglunds. De många mindre industriorterna runt staden har efterhand vuxit samman med den.