Örnsköldsvik: litteratur och webb

Webb

Örnsköldsvik kommun:www.ornskoldsvik.se

Örnsköldsvik i Wikipedia

Örnsköldsviks historia

Litteratur

Lundberg, Ove: "Folkmängd och social struktur som bakgrund till bebyggelseutvecklingen i Örnsköldsviksområdet 1860–1900." Bebyggelsehistorisk tidskrift 1, 1981, s 49–59,

Lundberg, Ove & Axenström, Karl-Eric (red): Örnsköldsvik 100 år : 1894-1994. (Örnsköldsvik 100 years: 1894-1994.) Örnsköldsviks kommun 1993, 384 s, ill.

Wichman, Holger: Örnsköldsviks historia 1842–1942. (History of Örnsköldsvik, 1848–1942.) Örnsköldsvik 1943, 468 s.