Östersund: litteratur och webb

Webb

Östersunds kommun:www.ostersund.se

Östersund i Wikipedia

Östersunds historia

Östersunds historia hos turistbyrån Östersund och Frösön

Litteratur

Hansen, Kjell: Östersunds centrum. Hus med historia. (The town centre of Östersund. Houses with a history.) Fornvårdaren; 20. Östersund 1984, 184 s.

Ur Östersunds stadsarkiv. Borgerskapets protokoll 1795-1825. (From the town archives of Östersund. Records of the Burghers 1795-1825.) Red: Olof Svenonius. (Gamla Östersund, årsskrift 27-29, 1964-1966.)

Östersunds historia 1–2. (History of Östersund, vols. 1–2.) Red: Janrik Bromé (vols. 1–3.)

Vol. 1: 1786–1862. Av Janrik Bromé. Östersund 1936, 303 s.

Vol. 2: 1863–1936. Av I. Wikström et al. Östersund 1936, 391 s.

Vol. 3. (Utan titel.) Av Jörgen Björklund et al. Uddevalla 1986, 463 s.