Östersunds näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Östersund fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Östersund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Östersund 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Östersund 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 27 4 6 0 2 0 8 0 6 53
1835 44 3 24 0 22 8 10 0 14 125
1855 78 6 29 1 37 15 54 42 52 314

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 50,9 7,5 11,3 0 3,8 0 15,1 0 11,3 99,9
1835 35,2 2,4 19,2 0 17,6 6,4 8,0 0 11,2 100
1855 24,8 1,9 9,2 0,3 11,8 4,8 17,2 13,4 16,6 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östersund fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östersund fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 13 565 328 295 915 356 663 3135
1920 208 1752 1256 952 929 360   5457
1930 202 1480 1178 1020 1703 648   6231
1940 196 2263 1367 954 2938 543 148 8409
1950 237 2500 1886 1338 3398 367 85 9811
1960 278 3355 1898 1182 4046 318   11 077

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östersund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,4 18,0 10,5 9,4 29,2 11,4 21,1 100
1920 3,8 32,1 23,0 17,4 17,0 6,6   99,9
1930 3,2 23,8 18,9 16,4 27,3 10,4   100
1940 2,3 26,9 16,3 11,3 34,9 6,5 1,8 100
1950 2,4 25,5 19,2 13,6 34,6 3,7 0,9 99,9
1960 2,5 30,3 17,1 10,7 36,5 2,9   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östersund procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Östersund 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,50 0,88 0,16 0,99 0,00 2,13
1835 0,93 1,34 1,10 0,46 0,00 3,11
1855 0,63 0,66 0,99 1,17 1,54 5,35

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Östersund 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Östersund 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,48 1,11 1,08 2,13 0,67
1920 0,70 1,19 1,63 1,50 0,65
1930 0,54 1,12 1,59 1,57 1,14
1950 0,56 1,17 1,40 1,51 1,42
1960 0,64 1,16 1,27 1,38 1,71

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Östersund 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp