Piteås befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Piteå 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Piteå 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Piteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Piteås andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Piteå 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Piteå 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Piteå 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Piteå 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Piteå 1650-1850

1650 473
1690 446
1730 528
1770 794
1810 634
1850 1405

upp

Diagram 1: Folkmängd i Piteå 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Piteå 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1405    
1890 2691    
1930 3102    
1950 5568 5568 12 995
1970 32 763 15 067 24 730
1995   22 402 31 466

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Piteå 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Piteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,47    
1690 0,31    
1730 0,33    
1770 0,38    
1810 0,29    
1850 0,40    
1890 0,30    
1930 0,16    
1950 0,17 0,12 0,28
1970 0,69 0,23 0,38
1995   0,30 0,43

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Piteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Piteås andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,03    
1850 0,04    
1890 0,06    
1930 0,05    
1950 0,08 0,06 0,13
1970 0,56 0,19 0,31
1995   0,25 0,36

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Piteås andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Piteå 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 153 140 13
1841-45 199 131 68
1846-50 244 139 105
1851-55 272 142 101
1856-60 224 148 76
1861-65 262 185 77
1866-70 262 198 64
1871-75 309 221 88
1876-80 390 177 157
1881-85 452 240 212
1886-90 458 331 127
1891-95 458 273 185
1896-1900 361 286 75
1901-05 352 235 117
1906-10 360 218 142
1911-15 270 210 60
1916-20 286 235 51
1921-25 321 212 109
1926-30 280 255 25
1931-35 283 215 68
1936-40 337 232 105
1941-45 559 216 343
1946-50 559 235 324

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Piteå 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Piteå 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     0,42
1810-15     -1,70
1815-20     9,57
1820-25     0,81
1825-30     1,20
1830-35     -1,56
1835-40 25,37 23,22 -0,78
1840-45 33,96 22,35 0,10
1845-50 39,16 22,31 0,87
1850-55 38,66 20,21 0,56
1855-60 29,00 19,16 -0,87
1860-65 33,72 23,81 0,88
1865-70 31,66 23,93 0,45
1870-75 34,33 24,56 0,83
1875-80 39,74 18,02 2,21
1880-85 38,68 20,54 0,53
1885-90 35,08 25,35 -0,36
1890-95 34,04 20,29 -1,09
1895-1900 26,44 20,95 -10,99
1900-05 26,52 17,70 -0,07
1905-10 26,06 15,78 -0,08
1910-15 20,52 15,96 -0,53
1915-20 21,82 17,93 2,82
1920-25 21,10 13,93 -0,15
1925-30 17,90 16,30 -0,33
1930-35 18,25 13,86 1,52
1935-40 16,46 11,33 0,34
1940-45 26,25 10,14 1,38
1945-50 22,84 9,60 1,43

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Piteå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Piteå 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 68 0
1805-10 -42 19
1810-15 45 -54
1815-20 43 299
1820-25 78 39
1825-30 67 65
1830-35 85 -95
1835-40 13 -47
1840-45 68 6
1845-50 105 54
1850-55 101 39
1855-60 76 -67
1860-65 77 68
1865-70 64 37
1870-75 88 75
1875-80 157 217
1880-85 212 62
1885-90 127 -47
1890-95 185 -146
1895-1900 75 -150
1900-05 117 -9
1905-10 142 -11
1910-15 60 -70
1915-20 51 370
1920-25 109 -23
1925-30 25 -52
1930-35 68 235
1935-40 105 58
1940-45 343 293
1945-50 324 349

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Piteå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Piteå 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 831 1,64 0,00
1805-10 899 -0,93 0,42
1810-15 634 1,42 -1,70
1815-20 625 1,38 9,57
1820-25 966 1,61 0,81
1825-30 1084 1,24 1,20
1830-35 1216 1,40 -1,56
1835-40 1206 0,22 -0,78
1840-45 1172 1,16 0,10
1845-50 1246 1,69 0,87
1850-55 1405 1,44 0,56
1855-60 1545 0,98 -0,87
1860-65 1554 0,99 0,88
1865-70 1655 0,77 0,45
1870-75 1800 0,98 0,83
1875-80 1963 1,60 2,21
1880-85 2337 1,81 0,53
1885-90 2611 0,97 -0,36
1890-95 2691 1,37 -1,09
1895-1900 273 5,49 -10,99
1900-05 2655 0,88 -0,07
1905-10 2763 1,03 -0,08
1910-15 2632 0,46 -0,53
1915-20 2622 0,39 2,82
1920-25 3043 0,72 -0,15
1925-30 3129 0,16 -0,33
1930-35 3102 0,44 1,52
1935-40 3405 0,62 0,34
1940-45 4259 1,61 1,38
1945-50 4895 1,32 1,43

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Piteå 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp