Piteås näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Piteå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Piteå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Piteå fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Piteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Piteå 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Piteå 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Piteå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 68 1 26 31 22 5 29 0 71 253
1835 53 1 14 45 31 4 64 0 67 279
1855 114 4 37 63 39 2 53 26 28 366

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Piteå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 26,9 0,4 10,3 12,2 8,7 2,0 11,5 0 28,1 100,1
1835 19,0 0,4 5,0 16,1 11,1 1,4 22,9 0 24,0 99,9
1855 31,1 1,1 10,1 17,2 10,7 0,5 14,5 7,1 7,6 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Piteå fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Piteå fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 41 246 80 59 140 144 171 881
1920 105 438 217 164 122 112   1158
1930 114 439 200 179 194 161   1287
1950 77 820 431 251 656 117 26 2378
1960 82 1293 551 278 949 111   3264

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Piteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,6 27,9 9,1 6,7 15,9 16,3 19,4 99,9
1920 9,1 37,8 18,7 14,2 10,5 9,7   100
1930 8,9 34,1 15,5 13,9 15,1 12,5   100
1950 3,2 34,5 18,1 10,5 27,6 4,9 1,1 99,9
1960 2,5 39,6 16,9 8,5 29,1 3,4   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Piteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Piteå 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,70 1,74 0,45 0,75 0,00 5,30
1835 0,48 1,47 0,57 1,31 0,00 6,67
1855 0,76 1,91 0,67 0,99 0,82 2,45

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Piteå 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Piteå 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,74 0,96 0,77 1,16 0,96
1920 0,83 0,96 1,33 0,93 0,96
1930 0,78 0,92 1,35 0,87 1,37
1950 0,75 1,10 1,08 1,21 1,88
1960 0,84 1,15 1,01 1,10 2,00

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Piteå 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp