Piteås kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Piteås stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Piteås kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Piteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Piteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Piteås stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 7 4 2 21  
1920 9 7 3 2 21  
1922-23 9 8 1 3 21  
1926-27 7 5 9 21  
1930-31 9 3 9 21  
1934-35 9 2 9 1 21  
1938 9 1 10 1 21  
1942 6 1 13 1 21  
1946 5 2 11 3 21  
1950 3 4 13 1 21  
1954 5 3 21 1 30  
1958 5 2 1 21 1 30  
1962 4 4 1 20 1 30  
1966 4 4 7 28 5 2 50 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Piteås stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Piteås kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 3 9 2 30 4 51  
1973 3 2 11 3 27 5 51  
1976 3 3 10 3 28 4 51  
1979 4 2 8 3 31 3 51  
1982 5 1 7 3 32 3 51  
1985 5 3 6 3 31 3 51  
1988 3 4 6 3 1 31 3 51  
1991 3 4 6 4 31 3 51  
1994 3 3 4 2 35 4 51  
1998 3 3 4 4 28 9 51  
2002 2 4 4 3 1 26 6 5 51 Norrbottens sjukvårdsparti
2006 4 2 5 2 1 29 5 3 51 Norrbottens sjukvård
2010 6 2 3 2 2 30 5 1 51 Norrbottens Sjukvårdsparti

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Piteås kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Piteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 15 4 6
1920 16 3 5
1922-23 17 1 4
1926-27 12 9 9
1930-31 12 9 9
1934-35 11 9 10
1938 10 10 11
1942 7 13 14
1946 7 11 14
1950 7 13 14
1954 8 21 22
1958 8 21 22
1962 9 20 21
1966 15 28 33

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Piteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Piteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 17 30 34
1973 19 27 32
1976 19 28 32
1979 17 31 34
1982 16 32 35
1985 17 31 34
1988 16 31 34 1
1991 17 31 34
1994 12 35 39
1998 14 28 37
2002 13 26 32
2006 13 29 34 4
2010 13 30 35 3

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Piteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp