Ronnebys befolkningsutveckling 1890-1995

Folkmängd i Ronneby 1890-1995

tabell 1
diagram 1

Ronnebys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Ronnebys andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Ronneby 1886-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ronneby 1885-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Ronneby 1885-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ronneby 1885-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Ronneby 1890-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1890 1899    
1910 3473    
1930 5774    
1950 7243 7857 7857
1970 11 801 11 801 11 801
1995   11 740 13 259

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Ronneby 1890-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Ronnebys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Kommun Tätortsregion
1950 0,24 0,17 0,17
1970 0,62 0,18 0,18
1995   0,16 0,18

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Ronnebys andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Ronnebys andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Kommun Tätortsregion
1950 0,11 0,08 0,08
1970 0,50 0,15 0,15
1995 0,00 0,13 0,15

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Ronnebys andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Ronneby 1886-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1886-90 228 193 35
1891-95 240 205 35
1896-1900 387 330 58
1901-05 433 253 180
1906-10 454 253 201
1911-15 385 271 114
1916-20 314 258 56
1921-25 233 196 37
1926-30 445 346 99
1931-35 407 384 23
1936-40 456 366 90
1941-45 588 355 233
1946-50 700 336 364

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Ronneby 1886-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ronneby 1885-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1885-90 23,70 20,06 -0,62
1890-95 25,28 21,59 0,08
1895-1900 24,20 20,60 -0,88
1900-05 27,47 16,05 -0,15
1905-10 27,45 15,30 -0,22
1910-15 22,17 15,61 -0,86
1915-20 18,27 15,01 -0,79
1920-25 13,87 11,67 0,35
1925-30 15,24 11,85 -0,57
1930-35 14,10 13,30 0,48
1935-40 15,35 12,32 -0,55
1940-45 20,04 12,10 1,36
1945-50 21,39 10,27 0,92

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ronneby 1885-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ronneby 1885-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1885-90 35 -60
1890-95 35 8
1895-1900 35 -85
1900-05 180 -24
1905-10 201 -36
1910-15 114 -150
1915-20 56 -133
1920-25 37 103
1925-30 99 -165
1930-35 23 143
1935-40 90 -162
1940-45 233 444
1945-50 364 334

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ronneby 1885-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ronneby 1885-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1885-90 1924 0,36 -0,62
1890-95 1899 0,37 0,08
1895-1900 1942 0,36 -0,88
1900-05 3152 1,14 -0,15
1905-10 3308 1,22 -0,22
1910-15 3473 0,66 -0,86
1915-20 3360 0,33 -0,79
1920-25 5840 0,13 0,35
1925-30 5774 0,34 -0,57
1930-35 5940 0,08 0,48
1935-40 5868 0,31 -0,55
1940-45 6545 0,71 1,36
1945-50 7243 1,01 0,92

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ronneby 1885-1950

Stort diagram

diagram

upp