Ronnebys kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Ronnebys stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Ronnebys kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Ronnebys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Ronnebys kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Ronnebys stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Total
1919 10 5 10 25
1920 11 5 9 25
1922-23 10 5 10 25
1926-27 9 4 14 27
1930-31 9 4 14 27
1934-35 8 3 14 2 27
1938 7 4 15 1 27
1942 7 4 15 1 27
1946 5 5 15 2 27
1950 3 7 16 1 27
1954 4 7 15 1 27
1958 5 5 1 15 1 27
1962 4 5 1 16 1 27
1966 6 7 10 24 3 50

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Ronnebys stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Ronnebys kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 6 12 25 2 49  
1973 5 4 13 25 2 49  
1976 5 4 13 25 2 49  
1979 7 4 11 25 2 49  
1982 8 2 10 27 2 49  
1985 8 5 7 1 26 2 49  
1988 6 4 7 1 3 26 2 49  
1991 8 4 7 2 1 24 2 1 49 Nyd
1994 7 3 5 1 2 24 3 4 49 Ronnebypartiet
1998 8 3 5 3 2 19 6 3 49 Ronnebypartiet
2002 7 5 6 2 1 21 4 3 49 Ronnebypartiet 2, Sverigedemokraterna 1
2006 9 3 6 1 1 19 3 7 49 Ronnebyp. 4, SD 3
2010 11 3 6 1 2 15 3 8 49 Ronnebypartiet 3, Sd 5

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Ronnebys kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Ronnebys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 15 10 10
1920 16 9 9
1922-23 15 10 10
1926-27 13 14 14
1930-31 13 14 14
1934-35 11 14 16
1938 11 15 16
1942 11 15 16
1946 10 15 17
1950 10 16 17
1954 11 15 16
1958 11 15 16
1962 10 16 17
1966 23 24 27

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Ronnebys stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagramdiagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Ronnebys kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 22 25 27
1973 22 25 27
1976 22 25 27
1979 22 25 27
1982 20 27 29
1985 20 26 28 1
1988 18 26 28 3
1991 21 24 26 2
1994 16 24 27 6
1998 19 19 25 5
2002 20 21 25 4
2006 19 19 22 8
2010 20 12 12 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Ronnebys kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagramdiagram

upp