Ronnebys näringsliv 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ronneby fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ronneby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Ronneby 1900-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ronneby fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 18 470 73 90 109 288 87 1135
1920 30 637 244 201 132 162   1406
1930 67 1268 299 311 311 205   2461
1950 49 1442 401 363 631 99 20 3005
1960 74 1858 437 301 871 76   3617

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ronneby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,6 41,4 6,4 7,9 9,6 25,4 7,7 100
1920 2,1 45,3 17,3 14,3 9,4 11,5   99,9
1930 2,7 51,5 12,1 12,6 12,6 8,3   99,8
1950 1,6 48,0 13,3 12,1 21,0 3,3 0,7 100
1960 2,0 51,4 12,1 8,3 24,1 2,1   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ronneby procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Ronneby 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,10 0,67 0,91 0,70 1,50
1920 0,99 0,89 1,34 0,83 1,14
1930 1,18 0,72 1,22 0,72 0,91
1950 1,05 0,81 1,25 0,92 1,27
1960 1,09 0,82 0,99 0,91 1,24

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Ronneby 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp