Säffles befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Säffle 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Säffles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Säffles andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

upp

Tabell 1: Folkmängd i Säffle 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 9350 7852 7852
1960 10 850 10 074 10 348
1970 12 801 11 609 12 130
1980   11 017 11 957
1995   9910 10 710

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Säffle 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Säffles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,28 0,17 0,17
1970 0,27 0,18 0,18
1995   0,13 0,14

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Säffles andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Säffles andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1950 0,13 0,08 0,08
1970 0,22 0,15 0,15
1995   0,11 0,12

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Säffles andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp