Säffles näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Säffle fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Säffle procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Säffle 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Säffle fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 273 2216 468 273 488 124 23 3865
1960 178 2596 558 258 666 118   4374

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Säffle procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 7,1 57,3 12,1 7,1 12,6 3,2 0,6 100
1960 4,1 59,3 12,8 5,9 15,2 2,7   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Säffle procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Säffle 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,25 0,74 0,73 0,55 1,23
1960 1,26 0,87 0,70 0,58 1,59

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Säffle 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp