Säffles historia

Tätorten växte fram efter tillkomsten av Säffle kanal 1837 och Bergslagsbanans (Göteborg-Falun) färdigställande 1879. Säffle bildade köping 1882 (med ca 700 invånare) och blev stad 1951; den är därmed Sveriges yngsta.