Säffles kommunala val 1950-2010

Mandatfördelning i Säffles stadsfullmäktige 1950-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Säffles kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Säffles stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Säffles kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Säffles stadsfullmäktige 1950-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1950 3 12 3 19 3 40  
1954 5 11 3 19 2 40  
1958 8 8 3 19 2 40  
1962 5 8 4 22 1 40  
1966 5 7 8 16 3 1 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Säffles stadsfullmäktige 1950-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Säffles kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 5 18 1 19 2 49  
1973 5 4 18 1 19 2 49  
1976 6 4 18 1 19 1 49  
1979 7 4 15 1 20 2 49  
1982 9 2 14 1 22 1 49  
1985 9 4 13 1 21 1 49  
1988 6 4 13 1 2 21 2 49  
1991 9 3 11 3 1 17 2 3 49 Nyd
1994 7 3 13 1 2 21 2 49  
1998 7 2 13 3 2 18 4 49  
2002 4 2 21 2 2 9 1 41  
2006 4 1 15 2 1 11 1 6 41 SD (1), SJW (5)
2010 6 1 12 1 1 12 0 8 41 Sjukvårdspartiet i Värmland 6, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Säffles kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Säffles stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

  Borg S S+K
1950 18 19 22
1954 19 19 21
1958 19 19 21
1962 17 22 23
1966 20 16 19

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Säffles stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Säffles kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 28 19 21
1973 28 19 21
1976 29 19 20
1979 27 20 22
1982 26 22 23
1985 27 21 22
1988 24 21 23 2
1991 26 17 19 4
1994 24 21 23 2
1998 25 18 22 2
2002 29 9 10 2
2006 22 11 12 7
2010 20 12 12 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Säffles kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp