Salas befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Sala 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Sala 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Salas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Salas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Sala 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sala 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Sala 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sala 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Sala 1650-1850

1650 1006
1690 1881
1730 1921
1770 1805
1810 2262
1850 3252

upp

Diagram 1: Folkmängd i Sala 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Sala 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 3252    
1890 5753    
1930 8019    
1950 9270 7042 7042
1970 11 875 10 476 10 677
1995   12 469 13 697

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Sala 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Salas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 1,00    
1690 1,30    
1730 1,21    
1770 0,87    
1810 1,02    
1850 0,93    
1890 0,64    
1930 0,40    
1950 0,28 0,15 0,15
1970 0,25 0,16 0,16
1995   0,17 0,19

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Salas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Salas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,10    
1850 0,09    
1890 0,13    
1930 0,13    
1950 0,13 0,07 0,07
1970 0,20 0,13 0,13
1995   0,14 0,16

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Salas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Sala 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 432 520 -88
1841-45 471 360 111
1846-50 439 460 -21
1851-55 442 418 24
1856-60 494 527 -33
1861-65 518 381 137
1866-70 550 497 53
1871-75 609 473 136
1876-80 680 560 120
1881-85 746 568 178
1886-90 762 532 230
1891-95 805 538 256
1896-1900 760 552 208
1901-05 857 551 306
1906-10 868 479 389
1911-15 754 520 234
1916-20 663 602 61
1921-25 585 503 82
1926-30 508 563 -55
1931-35 473 533 -60
1936-40 510 524 -14
1941-45 716 525 191
1946-50 817 537 280

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Sala 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sala 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,27
1805-10     1,91
1810-15     0,11
1815-20     3,42
1820-25     2,51
1825-30     0,78
1830-35     0,88
1835-40 27,70 33,34 2,27
1840-45 27,83 21,27 -1,35
1845-50 26,87 28,16 0,04
1850-55 27,18 25,71 0,20
1855-60 29,87 31,86 0,64
1860-65 30,64 22,54 1,08
1865-70 29,73 26,86 0,57
1870-75 31,57 24,51 2,00
1875-80 31,04 25,56 1,53
1880-85 30,85 23,49 0,51
1885-90 29,66 20,72 1,50
1890-95 28,54 19,09 -0,37
1895-1900 25,74 18,69 1,62
1900-05 26,00 16,71 0,56
1905-10 24,50 13,52 0,62
1910-15 19,60 13,52 -0,65
1915-20 17,27 15,69 0,31
1920-25 14,89 12,81 0,33
1925-30 12,59 13,96 0,01
1930-35 11,80 13,29 -0,05
1935-40 12,85 13,20 0,30
1940-45 17,80 13,05 0,63
1945-50 18,89 12,42 0,79

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sala 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sala 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -60 29
1805-10 -57 202
1810-15 -81 12
1815-20 2 375
1820-25 24 322
1825-30 -68 113
1830-35 27 131
1835-40 -88 354
1840-45 111 -229
1845-50 -21 6
1850-55 24 32
1855-60 -33 106
1860-65 137 182
1865-70 53 106
1870-75 136 386
1875-80 120 335
1880-85 178 124
1885-90 230 385
1890-95 256 -103
1895-1900 208 479
1900-05 306 186
1905-10 389 219
1910-15 234 -251
1915-20 61 118
1920-25 82 131
1925-30 -55 6
1930-35 -60 -20
1935-40 -14 118
1940-45 191 254
1945-50 280 341

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sala 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sala 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,27
1805-10     1,91
1810-15     0,11
1815-20     3,42
1820-25     2,51
1825-30     0,78
1830-35     0,88
1835-40 27,70 33,34 2,27
1840-45 27,83 21,27 -1,35
1845-50 26,87 28,16 0,04
1850-55 27,18 25,71 0,20
1855-60 29,87 31,86 0,64
1860-65 30,64 22,54 1,08
1865-70 29,73 26,86 0,57
1870-75 31,57 24,51 2,00
1875-80 31,04 25,56 1,53
1880-85 30,85 23,49 0,51
1885-90 29,66 20,72 1,50
1890-95 28,54 19,09 -0,37
1895-1900 25,74 18,69 1,62
1900-05 26,00 16,71 0,56
1905-10 24,50 13,52 0,62
1910-15 19,60 13,52 -0,65
1915-20 17,27 15,69 0,31
1920-25 14,89 12,81 0,33
1925-30 12,59 13,96 0,01
1930-35 11,80 13,29 -0,05
1935-40 12,85 13,20 0,30
1940-45 17,80 13,05 0,63
1945-50 18,89 12,42 0,79

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sala 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp