Salas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sala fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Sala 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Sala 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 144 278 18 0 34 12 166 12 0 664
1835 148 347 22 0 35 14 210 11 21 808
1855 153 253 21 1 39 3 130 81 98 779

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 21,7 41,9 2,7 0 5,1 1,8 25,0 1,8 0 100
1835 18,3 42,9 2,7 0 4,4 1,7 26,0 1,4 2,6 100
1855 19,6 32,5 2,7 0,1 5,0 0,4 16,7 10,4 12,6 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sala fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 777 891 168 122 142 402 70 2572
1920 449 1410 491 265 299 291   3205
1930 482 1453 474 279 458 266   3412
1950 271 1756 619 336 798 145 9 3934
1960 220 2041 618 292 1061 105   4337

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 30,2 34,6 6,5 4,7 5,5 15,6 2,7 100
1920 14,0 44,0 15,3 8,3 9,3 9,1   100
1930 14,1 42,6 13,9 8,2 13,4 7,8   100
1950 6,9 44,6 15,7 8,5 20,3 3,7 0,2 99,9
1960 5,1 47,1 14,2 6,7 24,5 2,4   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Sala 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,63 0,21 0,29 1,63 0,46 0,00
1835 1,51 0,19 0,28 1,49 0,61 0,72
1855 1,23 0,20 0,32 1,14 1,19 4,06

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Sala 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Sala 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,92 0,66 0,54 0,40 0,92
1920 0,96 0,79 0,78 0,82 0,90
1930 0,97 0,82 0,80 0,77 0,86
1950 0,97 0,96 0,88 0,89 1,42
1960 1,00 0,97 0,80 0,93 1,41

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Sala 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp