Salas kommunala val i Sala 1919-2010

Mandatfördelning i Salas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Salas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Salas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Salas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Salas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 12 10 30  
1920 9 10 11 30  
1922-23 12 7 11 30  
1926-27 11 6 12 1 30  
1930-31 9 5 13 3 30  
1934-35 7 4 13 3 3 30 Landsbefolkningens samlingslista
1938 6 4 2 16 2 30  
1942 7 4 2 16 1 30  
1946 5 5 1 16 3 30  
1950 4 6 3 22 35  
1954 5 7 3 19 1 35  
1958 6 6 4 18 1 35  
1962 4 7 4 19 1 35  
1966 4 7 6 16 2 35  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Salas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Salas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 7 17 20 1 49  
1973 4 5 19 20 1 49  
1976 5 5 17 1 20 1 49  
1979 7 4 15 1 20 2 49  
1982 8 3 13 1 1 21 2 49  
1985 8 6 11 1 1 20 2 49  
1988 6 6 10 2 2 21 2 49  
1991 7 5 9 4 1 17 2 4 49 Salapartiet
1994 5 2 9 2 3 19 2 7 49 Sala Partiet
1998 7 2 8 5 2 17 5 3 49 Sala Partiet
2002 6 4 9 5 21 3 1 49 Sala Partiet
2006 8 2 10 3 0 18 3 1 45 Sd
2010 7 2 8 2 2 15 2 7 45 Salas Bästa 5, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Salas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Salas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 20 10 10
1920 19 11 11
1922-23 19 11 11
1926-27 17 12 13
1930-31 14 13 16
1934-35 11 13 16
1938 12 16 18
1942 13 16 17
1946 11 16 19
1950 13 22 22
1954 15 19 20
1958 16 18 19
1962 15 19 20
1966 17 16 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Salas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Salas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 28 20 21
1973 28 20 21
1976 28 20 21
1979 27 20 22
1982 25 21 23 1
1985 26 20 22 1
1988 24 21 23 2
1991 25 17 19 5
1994 18 19 21 10
1998 22 17 22 5
2002 24 21 24 1
2006 23 18 21 1
2010 19 15 17 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Salas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp