Salas historia

Silverbrytningen vid Salberget går sannolikt tillbaka till slutet av 1400-talet; den hade en första höjdpunkt under 1530- och 40-talen. Ett ansenligt samhälle, Gruvbyn, uppstod tidigt söder om gruvan, men Sala fick stadsprivilegier först 1624, då som en ny och noga planerad stad ca 3 km från gruvan. Under 1600-talet fick Sala en för bergsstäder karakteristisk dubbel förvaltning, med parallella borgerliga och bergsmannastyrda organ. Staden hade under 1770-talet ca 1 800 invånare.

Sedan gruvan 1908 nedlagts omstrukturerades näringslivet mot industri och service. Folkmängden har ökat i måttlig takt efter 1800, från 1950 dock något starkare än i tätorter i allmänhet.