Säters befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Säter 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Säter 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Säters andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Säters andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Säter 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Säter 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Säter 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Säter 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Säter 1650-1850

1650 374
1690 354
1730 456
1770 539
1810 467
1850 534

upp

Diagram 1: Folkmängd i Säter 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Säter 1850-1995

  Staden Tätort
1850 534  
1890 627  
1930 2175  
1950 2518 2518
1970 4784 3973
1995   4847

upp

Diagram 2: Folkmängd i Säter 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Säters andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort
1650 0,37  
1690 0,24  
1730 0,29  
1770 0,26  
1810 0,21  
1850 0,15  
1890 0,07  
1930 0,11  
1950 0,08 0,05
1970 0,10 0,06
1995   0,07

upp

Diagram 3: Säters andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Säters andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,02  
1850 0,02  
1890 0,01  
1930 0,04  
1950 0,04 0,02
1970 0,08 0,05
1995   0,06

upp

Diagram 4: Säters andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Säter 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 87 100 -13
1841-45 75 52 23
1846-50 71 46 25
1851-55 76 54 22
1856-60 76 61 15
1861-65 82 64 18
1866-70 58 53 5
1871-75 56 62 -6
1876-80 60 60 0
1881-85 71 57 14
1886-90 71 46 25
1891-95 88 58 30
1896-1900 73 57 16
1901-05 84 58 26
1906-10 157 76 81
1911-15 160 74 86
1916-20 211 92 119
1921-25 215 113 102
1926-30 176 96 80
1931-35 118 85 33
1936-40 155 110 45
1941-45 163 104 59
1946-50 223 118 105

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Säter 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Säter 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,34
1805-10     1,16
1810-15     -0,43
1815-20     -0,16
1820-25     -0,30
1825-30     0,26
1830-35     -0,10
1835-40 29,29 33,67 -0,98
1840-45 27,17 18,84 -0,69
1845-50 25,54 16,55 -1,69
1850-55 28,46 20,22 -1,42
1855-60 29,34 23,55 -1,08
1860-65 32,48 25,35 -1,07
1865-70 22,14 20,33 0,53
1870-75 21,75 24,08 0,27
1875-80 23,26 23,26 0,97
1880-85 26,25 21,07 0,11
1885-90 25,45 16,49 -1,11
1890-95 31,88 21,01 2,32
1895-1900 22,65 17,54 -1,08
1900-05 26,79 18,50 4,53
1905-10 39,50 19,12 5,43
1910-15 29,30 13,55 4,34
1915-20 29,66 12,93 3,32
1920-25 24,18 12,71 2,34
1925-30 16,86 9,20 0,07
1930-35 10,85 7,82 0,14
1935-40 13,95 9,90 -0,22
1940-45 14,53 9,27 -0,89
1945-50 20,25 10,72 1,92

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Säter 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Säter 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 14 7
1805-10 12 25
1810-15 24 -10
1815-20 15 -4
1820-25 20 -8
1825-30 32 7
1830-35 21 -3
1835-40 -13 -29
1840-45 23 -19
1845-50 25 -47
1850-55 22 -38
1855-60 15 -28
1860-65 18 -27
1865-70 5 14
1870-75 -6 7
1875-80 0 25
1880-85 14 3
1885-90 25 -31
1890-95 30 64
1895-1900 16 -35
1900-05 26 142
1905-10 81 216
1910-15 86 237
1915-20 119 236
1920-25 102 208
1925-30 80 7
1930-35 33 15
1935-40 45 -25
1940-45 59 -100
1945-50 105 211

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Säter 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Säter 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 409 0,68 0,34
1805-10 430 0,56 1,16
1810-15 467 1,03 -0,43
1815-20 514 0,58 -0,16
1820-25 525 0,76 -0,30
1825-30 537 1,19 0,26
1830-35 576 0,73 -0,10
1835-40 594 -0,44 -0,98
1840-45 552 0,83 -0,69
1845-50 556 0,90 -1,69
1850-55 534 0,82 -1,42
1855-60 518 0,58 -1,08
1860-65 505 0,71 -1,07
1865-70 524 0,19 0,53
1870-75 515 -0,23 0,27
1875-80 516 0,00 0,97
1880-85 541 0,52 0,11
1885-90 558 0,90 -1,11
1890-95 552 1,09 2,32
1895-1900 646 0,50 -1,08
1900-05 627 0,83 4,53
1905-10 795 2,04 5,43
1910-15 1092 1,58 4,34
1915-20 1423 1,67 3,32
1920-25 1778 1,15 2,34
1925-30 2088 0,77 0,07
1930-35 2175 0,30 0,14
1935-40 2223 0,40 -0,22
1940-45 2243 0,53 -0,89
1945-50 2202 0,95 1,92

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Säter 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp