Säters kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Säters stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Säters kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Säters stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Säters kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Säters stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 3 7 6 2 2 20 Samhällsintresserade
1920 3 8 7 1 1 20 Samhällsintresserade
1922-23 3 8 9 20  
1926-27 5 3 9 3 20 Fria gruppen 2, Hospitalet 1
1930-31 3 7 8 2 20 Fria gruppen
1934-35 6 3 10 1 20  
1938 3 5 12 20  
1942 4 4 12 20  
1946 2 5 13 20  
1950 3 8 4 20 35  
1954 4 8 4 19 35  
1958 3 4 5 13 25  
1962 2 4 5 14 25  
1966 2 5 6 12 25  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Säters stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Säters kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 5 15 1 17 41  
1973 3 3 16 2 17 41  
1976 4 3 16 1 17 41  
1979 5 3 13 1 17 2 41  
1982 7 2 12 1 18 1 41  
1985 7 4 10 1 18 1 41  
1988 5 4 11 1 2 18 41  
1991 7 2 11 2 1 14 2 2 41 Nyd
1994 6 2 10 1 1 17 3 1 41 Nyd
1998 6 1 10 2 1 11 4 35  
2002 4 3 9 2 1 14 2 35  
2006 5 3 8 2 1 14 2   35  
2010 6 2 7 1 1 16 1 1 35 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Säters kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Säters stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 10 6 8
1920 11 7 8
1922-23 11 9 9
1926-27 8 9 9
1930-31 10 8 8
1934-35 9 10 11
1938 8 12 12
1942 8 12 12
1946 7 13 13
1950 15 20 20
1954 16 19 19
1958 12 13 13
1962 11 14 14
1966 13 12 12

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Säters stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Säters kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 24 17 17
1973 24 17 17
1976 24 17 17
1979 22 17 19
1982 22 18 19
1985 22 18 19
1988 21 18 18 2
1991 22 14 16 3
1994 19 17 20 2
1998 19 11 15 1
2002 18 14 16 1
2006 18 14 16 1
2010 16 16 17 2

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Säters kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp