Säters näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Säter fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Säter fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Säter fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Säter procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Säter 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Säter 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Säter fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 64 24 8 0 12 5 16 3 0 132
1835 76 28 9 0 12 6 34 0 6 171
1855 58 4 10 0 11 7 20 31 0 141

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Säter fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 48,5 18,2 6,1 0 9,1 3,8 12,1 2,3 0 100,1
1835 44,4 16,4 5,3 0 6,9 3,6 19,9 0 3,5 100
1855 41,1 2,8 7,1 0 7,8 5,0 14,2 22,0 0 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Säter fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Säter fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 18 67 16 7 34 29 11 182
1920 48 284 75 33 343 40   823
1930 54 342 85 41 462 60   1044
1950 250 717 139 99 609 31 25 1870
1960 178 743 131 67 834 36   1989

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Säter procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 9,9 36,8 8,8 3,8 18,7 15,9 6,0 99,9
1920 5,8 34,5 9,1 4,0 41,7 4,9   100
1930 5,2 32,8 8,1 3,9 44,2 5,7   99,9
1950 13,4 38,3 7,4 5,3 32,6 1,7 1,4 100,1
1960 8,9 37,3 6,6 3,4 41,9 1,8   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Säter procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Säter 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,71 0,47 0,54 0,79 0,59 0,00
1835 1,50 0,37 0,48 1,14 0,00 0,97
1855 1,03 0,50 0,77 0,97 2,53 0,00

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Säter 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Säter 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,98 0,93 0,44 1,36 0,94
1920 0,75 0,47 0,37 3,69 0,49
1930 0,75 0,48 0,38 2,54 0,63
1950 0,84 0,45 0,55 1,42 0,65
1960 0,79 0,45 0,40 1,59 1,06

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Säter 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp