Sävsjös befolkningsutveckling 1950-1995

Folkmängd i Sävsjö 1950-1995

tabell 1
diagram 1

Sävsjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

tabell 3
diagram 3

Sävsjös andel av rikets befolkning 1950-1995

tabell 4
diagram 4

upp

Tabell 1: Folkmängd i Sävsjö 1950-1995

  Staden Tätort
1950 4413 3386
1960 5131 4230
1970 5562 4846
1980   5064
1995   5378

upp

Diagram 1: Folkmängd i Sävsjö 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Sävsjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

  Staden Tätort
1950 0,13 0,07
1970 0,12 0,07
1995   0,07

upp

Diagram 3: Sävsjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Sävsjös andel av rikets befolkning 1950-1995

  Staden Tätort
1950 0,06 0,03
1970 0,10 0,06
1995   0,06

upp

Diagram 4: Sävsjös andel av rikets befolkning 1950-1995

Stort diagram

diagram

upp