Sävsjös näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sävsjö fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sävsjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Sävsjö 1950-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sävsjö fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 223 901 228 152 284 48 10 1846
1960 191 1057 249 142 404 42   2085

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sävsjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 12,1 48,8 12,3 8,2 15,4 2,6 0,5 99,9
1960 9,2 50,7 11,9 6,8 19,4 2,0   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sävsjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Sävsjö 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,07 0,75 0,85 0,67 1,00
1960 1,08 0,81 0,81 0,73 1,18

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Sävsjö 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp