Sävsjös kommunala val 1946-2010

Mandatfördelning i Sävsjös stadsfullmäktige 1946-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Sävsjös kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Sävsjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Sävsjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Sävsjös stadsfullmäktige 1946-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1946 5 3 5 10 2 25  
1950 7 6 7 14 1 35  
1954 6 6 4 12 1 1 30 Stadens väl
1958 7 5 6 11 1 30  
1962 6 5 5 13 1 30  
1966 5 6 7 11 1 30 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Sävsjös stadsfullmäktige 1946-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Sävsjös kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 7 7 11 2 14 41  
1973 7 5 17 4 12 45  
1976 7 5 17 3 13 45  
1979 8 4 16 4 13 45  
1982 9 3 14 5 14 45  
1985 9 5 12 5 14 45  
1988 8 4 13 5 1 14 45  
1991 9 3 11 8 1 11 2 45  
1994 8 2 12 6 10 7 45  
1998 8 1 11 10 12 3 45  
2002 6 2 10 12 13 2 45  
2006 8 1 8 12   13 2 1 45 Sd
2010 9 2 7 9 0 12 2 4 45 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Sävsjös kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Sävsjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

  Borg S S+K
1946 13 10 12
1950 20 14 15
1954 16 12 13
1958 18 11 12
1962 16 13 14
1966 18 11 11

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Sävsjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Sävsjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 27 14 14
1973 33 12 12
1976 32 13 13
1979 32 13 13
1982 31 14 14
1985 31 14 14
1988 30 14 14 1
1991 31 11 13 1
1994 28 10 17
1998 30 12 15
2002 30 13 15
2006 29 13 15 1
2010 27 12 14 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Sävsjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp