Sävsjös historia

Tätorten Sävsjö växte fram som stationssamhälle i Vallsjö och Norra Ljunga socknar sedan södra stambanan öppnats 1864; dess första stadgar tillkom 1882. Sävsjö blev municipalsamhälle (med ca 1 200 invånare) 1900 och stad 1947.