Sigtunas kommunala val 1920-2010

Mandatfördelning i Sigtunas stadsfullmäktige 1920-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Sigtunas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Sigtunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Sigtunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Sigtunas stadsfullmäktige 1920-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Summa
1920 4 6 8 2 20
1922 5 7 8 20
1926 10 2 7 1 20
1930 8 2 7 3 20
1934 9 1 8 2 20
1938 5 5 10 20
1942 6 5 9 20
1946 5 5 10 20
1950 4 7 3 11 25
1954 6 7 2 10 25
1958 7 5 3 10 25
1962 8 5 2 10 25
1966 9 4 3 9 25

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Sigtunas stadsfullmäktige 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Sigtunas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 8 10     22 2 1 49 Samling för Sigtuna
1973 7 6 11     20 3 2 49 Samling för Sigtuna
1976 8 5 10     21 2 3 49 Samling för Sigtuna
1979 10 4 7     22 3 3 49 Samling Sigtuna
1982 13 2 6 1   23 2 2 49 Samling för Sigtuna
1985 14 6 4     20 2 3 49 Samling för Sigtuna 2, Sveriges kommunistiska parti 1
1988 14 6 3   2 19 2 3 49 Samling för Sigtuna 2, Solidaritetspartiet 1
1991 15 5 3 2 1 18 1 4 49 Samling för Sigtuna
1994 15 4 3   2 24 1 2 51 Samling för Sigtuna
1998 17 3 2 2 2 17 4 4 51 Samling för Sigtuna 1, Aktion för Sigtuna 2, SPI (Pensionärers) 1
2002 13 6 1 3 2 21 3 2 51 Aktion för Sigtuna kommun 1, Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 1
2006 15 4 2 2 2 21 1 4 51 ASK 1, SSFS 1, SD 1
2010 14 3 1 2 2 23 1 5 51 Sigtunapartiet, Samling för Sigtuna 3, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Sigtunas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Sigtunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

  Borg S S+K
1920 10 8 8
1922 12 8 8
1926 12 7 7
1930 10 7 7
1934 10 8 8
1938 10 10 10
1942 11 9 9
1946 10 10 10
1950 14 11 11
1954 15 10 10
1958 15 10 10
1962 15 10 10
1966 16 9 9

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Sigtunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Sigtunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 24 22 24 1
1973 24 20 23 2
1976 23 21 23 3
1979 21 22 25 3
1982 22 23 25 2
1985 24 20 22 3
1988 23 19 21 5
1991 25 18 19 5
1994 22 24 25 4
1998 24 17 21 6
2002 23 21 24 4
2006 23 21 22 6
2010 20 23 24 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Sigtunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp