Sigtunas näringsliv 1805-1855 resp 1900-1970

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Sigtuna 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Sigtuna 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 50 0 8 16 11 1 20 1 16 123
1835 30 2 9 2 10 1 32 0 13 99
1855 35 2 9 0 11 2 15 31 21 126

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 40,7 0 6,5 13,0 8,9 0,8 16,3 0,8 13,0 100
1835 30,3 2,0 9,1 2,0 10,1 1,0 32,3 0 13,1 99,9
1855 27,8 1,6 7,1 0 8,7 1,6 11,9 24,6 16,7 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 17 51 11 3 28 39 30 179
1920 36 86 32 18 48 40   260
1930 54 161 53 31 190 66   555
1950 37 163 81 49 305 32 12 679
1960 19 223 112 138 441 30   963

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 9,5 28,5 6,1 1,7 15,6 21,8 16,8 100
1920 13,8 33,1 12,3 6,9 18,5 15,4   100
1930 9,7 29,0 9,5 5,6 34,2 11,9   99,9
1950 5,4 24,0 11,9 7,2 44,9 4,7 1,8 99,9
1960 2,0 23,2 11,6 14,3 45,8 3,1   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Sigtuna 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsfolk Husligt Övrigt
1805 1,05 1,51 0,41 1,07 0,21 2,45
1835 0,80 0,78 0,51 1,85 0 3,64
1855 0,69 0,50 0,62 0,81 2,83 5,39

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Sigtuna 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Sigtuna 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,76 0,64 0,20 1,14 1,29
1920 0,72 0,63 0,64 1,64 1,52
1930 0,66 0,56 0,54 1,97 1,31
1950 0,52 0,73 0,74 1,96 1,81
1960 0,49 0,79 1,70 1,73 1,82

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Sigtuna 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp