Skanör-Falsterbos befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Skanör-Falsterbo 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Skanör-Falsterbo 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Skanör-Falsterbos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Skanör-Falsterbos andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Skanör-Falsterbo 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Skanör-Falsterbo 1570-1850

1570 540
1610 448
1650 306
1690 422
1730 435
1770 578
1810 721
1850 1037

upp

Diagram 1: Folkmängd i Skanör-Falsterbo 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Skanör-Falsterbo 1850-1995

  Staden Tätort
1850 1037  
1890 1078  
1930 1097  
1950 1002 696
1970 3189 3127
1995   7081

upp

Diagram 2: Folkmängd i Skanör-Falsterbo 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Skanör-Falsterbos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort
1570 1,19  
1610 0,82  
1650 0,30  
1690 0,29  
1730 0,27  
1770 0,28  
1810 0,33  
1850 0,30  
1890 0,12  
1930 0,05  
1950 0,03 0,01
1970 0,07 0,05
1995   0,10

upp

Diagram 3: Skanör-Falsterbos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Skanör-Falsterbos andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort
1810 0,03  
1850 0,03  
1890 0,03  
1930 0,02  
1950 0,01 0,00
1970 0,06 0,04
1995 0,00 0,08

upp

Diagram 4: Skanör-Falsterbos andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Skanör-Falsterbo 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 128 78 50
1841-45 135 78 37
1846-50 156 73 83
1851-55 147 95 52
1856-60 122 86 36
1861-65 141 55 86
1866-70 103 97 6
1871-75 122 121 1
1876-80 137 112 25
1881-85 144 83 61
1886-90 129 84 45
1891-95 107 91 16
1896-1900 74 83 -9
1901-05 75 81 -6
1906-10 115 60 55
1911-15 112 77 35
1916-20 117 102 15
1921-25 101 71 30
1926-30 67 91 -24
1931-35 49 81 -32
1936-40 59 82 -23
1941-45 61 94 -33
1946-50 72 78 -6

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Skanör-Falsterbo 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,06
1805-10     -0,61
1810-15     0,00
1815-20     0,00
1820-25     -0,27
1825-30     -0,46
1830-35     0,71
1835-40 32,82 20,00 0,44
1840-45 31,88 18,42 0,50
1845-50 33,73 15,78 0,63
1850-55 28,35 18,32 -0,29
1855-60 22,72 16,01 0,50
1860-65 24,80 9,67 -1,51
1865-70 18,12 17,06 -0,86
1870-75 22,30 22,12 -0,55
1875-80 25,73 21,03 -0,77
1880-85 27,45 15,82 -0,53
1885-90 23,84 15,53 -0,91
1890-95 19,85 16,82 -1,32
1895-1900 14,47 16,23 -1,58
1900-05 16,08 17,36 -0,36
1905-10 25,27 13,19 1,27
1910-15 21,90 15,05 3,40
1915-20 18,99 16,56 -1,74
1920-25 17,72 12,46 -0,05
1925-30 11,48 15,60 -0,79
1930-35 8,93 14,77 0,97
1935-40 10,55 14,67 -0,79
1940-45 11,61 17,89 -0,36
1945-50 14,41 15,62 0,18

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 48 -2
1805-10 25 -22
1810-15 25 0
1815-20 -18 0
1820-25 23 -10
1825-30 -45 -17
1830-35 101 24
1835-40 50 17
1840-45 37 21
1845-50 83 29
1850-55 52 -15
1855-60 36 27
1860-65 86 -86
1865-70 6 -49
1870-75 1 -30
1875-80 25 -41
1880-85 61 -28
1885-90 45 -49
1890-95 16 -71
1895-1900 -9 -81
1900-05 -6 -17
1905-10 55 58
1910-15 35 174
1915-20 15 -107
1920-25 30 -3
1925-30 -24 -46
1930-35 -32 53
1935-40 -23 -44
1940-45 -33 -19
1945-50 -6 9

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 682 1,41 -0,06
1805-10 718 0,70 -0,61
1810-15 721 0,69 0,00
1815-20 746 -0,48 0,00
1820-25 728 0,63 -0,27
1825-30 741 -1,21 -0,46
1830-35 679 2,97 0,71
1835-40 780 1,28 0,44
1840-45 847 0,87 0,50
1845-50 925 1,79 0,63
1850-55 1037 1,00 -0,29
1855-60 1074 0,67 0,50
1860-65 1137 1,51 -1,51
1865-70 1137 0,11 -0,86
1870-75 1094 0,02 -0,55
1875-80 1065 0,47 -0,77
1880-85 1049 1,16 -0,53
1885-90 1082 0,83 -0,91
1890-95 1078 0,30 -1,32
1895-1900 1023 -0,18 -1,58
1900-05 933 -0,13 -0,36
1905-10 910 1,21 1,27
1910-15 1023 0,68 3,40
1915-20 1232 0,24 -1,74
1920-25 1140 0,53 -0,05
1925-30 1167 -0,41 -0,79
1930-35 1097 -0,58 0,97
1935-40 1118 -0,41 -0,79
1940-45 1051 -0,63 -0,36
1945-50 999 -0,12 0,18

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skanör-Falsterbo 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp