Skanör-Falsterbos näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skanör-Falsterbo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skanör-Falsterbo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skanör-Falsterbo fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skanör-Falsterbo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Skanör-Falsterbo 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Skanör-Falsterbo 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skanör-Falsterbo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 10 0 0 116 11 0 50 14 51 252
1835 7 2 4 112 11 0 36 17 37 226
1855 9 1 3 177 12 0 26 25 36 289

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skanör-Falsterbo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 4,0 0 0 46,0 4,4 0 19,8 5,5 20,2 99,9
1835 3,1 0,9 1,8 49,6 4,9 0 15,9 7,5 16,4 100,1
1855 3,1 0,3 1,0 61,2 4,1 0 9,0 8,6 12,5 99,8

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skanör-Falsterbo fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skanör-Falsterbo fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 75 39 9 148 12 20 11 314
1920 111 88 53 104 34 23   413
1930 114 81 52 117 59 37   460
1950 62 124 62 61 53 13 2 377
1960 37 130 44 42 69 8   330

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skanör-Falsterbo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 23,9 12,4 2,9 47,1 3,8 6,4 3,5 100
1920 26,9 21,3 12,8 25,2 8,2 5,6   100
1930 24,8 17,6 11,3 25,4 12,8 8,0   99,9
1950 16,4 32,9 16,4 16,2 14,1 3,4 0,5 99,9
1960 11,2 39,4 13,3 12,7 20,9 2,4   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skanör-Falsterbo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Skanör-Falsterbo 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,10 3,57 0,19 1,29 1,41 3,81
1835 0,10 3,59 0,22 0,91 3,26 4,56
1855 0,08 4,35 0,24 0,61 0,99 4,03

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Skanör-Falsterbo 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Skanör-Falsterbo 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,33 0,31 5,41 0,28 0,38
1920 0,47 0,66 2,36 0,73 0,55
1930 0,40 0,67 2,47 0,74 0,88
1950 0,72 1,00 1,67 0,62 1,31
1960 0,84 0,90 1,51 0,79 1,41

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Skanör-Falsterbo 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp