Skanör-Falsterbos kommunala val 1934-1970

Öregrund är numera en del av Vellinge kommun. Därför saknas valresultat efter 1966.

Mandatfördelning i Skanör-Falsterbos stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Skanör-Falsterbos kommunfullmäktige 1970

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Skanör-Falsterbos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Skanör-Falsterbos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Skanör-Falsterbos stadsfullmäktige 1933-1966

  H/M L/Fp Bf/C S Ö Total I Övriga ingår
1934-35 7 2 6 5 20 Lantmannalistan 3, Fria gruppen 1
1938 9 2 6 3 20 Bondeförbundet/Samlingslistan Stadens väl 2, Nationalsocialisterna (Ns) 1
1942 8 3 2 7 20  
1946 7 5 1 7 20  
1950 8 5 1 6 20  
1954 7 5 4 4 20 Samlingspartiet, Partiet för stadens framåtskridande
1958 7 3 5 5 20 Partiet för stadens framåtskridande; S-F ungdomsparti
1962 7 2 2 6 3 20 Partiet för stadens framåtskridande
1966 10 2 3 7 3 25 Partiet för stadens framåtskridande 2, Stadens väl 1

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Skanör-Falsterbos stadsfullmäktige 1933-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Skanör-Falsterbos kommunfullmäktige 1970

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt
1970 9 4 6 5 1 25

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Skanör-Falsterbos kommunfullmäktige 1970

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Skanör-Falsterbos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1933-1966

  Borg S
1934-35 9 6
1938 11 6
1942 13 7
1946 13 7
1950 14 6
1954 12 4
1958 10 5
1962 11 6
1966 15 7

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Skanör-Falsterbos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1933-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Skanör-Falsterbos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970

  Borg S S+K Ö
1970 19 5 5 1

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Skanör-Falsterbos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2002

Stort diagram

diagram

upp