Skaras befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Skara 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Skara 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Skaras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Skaras andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Skara 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skara 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Skara 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skara 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Skara 1570-1850

1570 394
1610 403
1650 366
1690 465
1730 481
1770 821
1810 848
1850 1866

upp

Diagram 1: Folkmängd i Skara 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Skara 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1866    
1890 3813    
1930 6770    
1950 8378 7083 7510
1970 10 853 10 284 11 378
1995   10 938 13 217

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Skara 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Skaras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,87    
1610 0,73    
1650 0,36    
1690 0,32    
1730 0,30    
1770 0,40    
1810 0,38    
1850 0,53    
1890 0,42    
1930 0,33    
1950 0,25 0,15 0,16
1970 0,23 0,16 0,17
1995   0,15 0,18

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Skaras andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Skaras andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,04    
1850 0,05    
1890 0,09    
1930 0,11    
1950 0,12 0,07 0,07
1970 0,19 0,13 0,14
1995   0,13 0,15

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Skaras andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Skara 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 238 230 8
1841-45 208 187 21
1846-50 273 198 75
1851-55 309 222 87
1856-60 314 225 89
1861-65 331 241 90
1866-70 292 279 13
1871-75 320 256 164
1876-80 372 278 103
1881-85 380 245 135
1886-90 394 301 93
1891-95 404 296 108
1896-1900 408 295 113
1901-05 502 352 150
1906-10 549 398 151
1911-15 537 423 114
1916-20 572 439 133
1921-25 486 416 70
1926-30 411 438 -27
1931-35 378 426 -48
1936-40 439 473 -34
1941-45 636 465 171
1946-50 730 415 315

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Skara 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skara 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     2,86
1805-10     -0,15
1810-15     8,28
1815-20     1,31
1820-25     0,71
1825-30     1,30
1830-35     0,60
1835-40 30,75 29,72 1,06
1840-45 25,40 22,83 0,44
1845-50 32,21 23,36 1,13
1850-55 33,12 23,79 1,53
1855-60 29,96 21,47 0,58
1860-65 29,47 21,46 0,45
1865-70 24,48 23,39 1,35
1870-75 25,00 20,00 2,10
1875-80 24,86 18,60 0,17
1880-85 24,34 15,70 1,34
1885-90 22,74 17,37 1,47
1890-95 21,19 15,53 1,13
1895-1900 19,72 14,26 0,88
1900-05 22,66 15,89 1,67
1905-10 22,18 16,08 2,28
1910-15 18,96 14,93 0,82
1915-20 19,03 14,60 0,39
1920-25 15,52 13,29 0,82
1925-30 12,48 13,30 0,63
1930-35 10,58 11,92 0,08
1935-40 12,30 13,25 0,72
1940-45 17,27 12,63 0,61
1945-50 18,81 10,69 0,78

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Skara 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skara 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 6 118
1805-10 -91 -7
1810-15 -7 351
1815-20 1 78
1820-25 71 45
1825-30 21 90
1830-35 5 45
1835-40 8 82
1840-45 21 36
1845-50 75 96
1850-55 87 143
1855-60 89 61
1860-65 90 50
1865-70 13 161
1870-75 164 269
1875-80 103 26
1880-85 135 209
1885-90 93 254
1890-95 108 216
1895-1900 113 181
1900-05 150 369
1905-10 151 565
1910-15 114 233
1915-20 133 116
1920-25 70 256
1925-30 -27 209
1930-35 -48 26
1935-40 -34 257
1940-45 171 226
1945-50 315 302

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Skara 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skara 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 826 0,15 2,86
1805-10 950 -1,92 -0,15
1810-15 848 -0,17 8,28
1815-20 1192 0,02 1,31
1820-25 1271 1,12 0,71
1825-30 1387 0,30 1,30
1830-35 1498 0,07 0,60
1835-40 1548 0,10 1,06
1840-45 1638 0,26 0,44
1845-50 1695 0,88 1,13
1850-55 1866 0,93 1,53
1855-60 2096 0,85 0,58
1860-65 2246 0,80 0,45
1865-70 2386 0,11 1,35
1870-75 2560 1,28 2,10
1875-80 2993 0,69 0,17
1880-85 3122 0,86 1,34
1885-90 3466 0,54 1,47
1890-95 3813 0,57 1,13
1895-1900 4137 0,55 0,88
1900-05 4431 0,68 1,67
1905-10 4950 0,61 2,28
1910-15 5666 0,40 0,82
1915-20 6013 0,44 0,39
1920-25 6262 0,22 0,82
1925-30 6588 -0,08 0,63
1930-35 6770 -0,14 0,08
1935-40 7141 -0,10 0,72
1940-45 7364 0,46 0,61
1945-50 7761 0,81 0,78

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Skara 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp