Skaras kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Skaras stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Skaras kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Skaras stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Skaras kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Skaras stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 10 8 6 4 2 30 Hantverkare
1920 11 8 5 4 2 30 Hantverkare
1922-23 15 6 4 5 30  
1926-27 12 8 9 1 30  
1930-31 12 7 10 1 30  
1934-35 12 6 11 1 30  
1938 9 5 15 1 30 Näringsidkarna
1942 9 5 15 1 30 Småfolket hyresgästerna
1946 7 6 14 3 30  
1950 6 7 1 16 30  
1954 5 9 1 15 30  
1958 7 7 2 14 30  
1962 6 6 2 16 30  
1966 6 6 4 14 30  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Skaras stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Skaras kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 7 8 14 1   19     49  
1973 8 5 15 1   19 1   49  
1976 8 6 15 1   18 1   49  
1979 9 5 11 1   16 2 5 49 Nya partiet
1982 11 4 10 1 1 19 2 1 49 Nya partiet
1985 11 6 8 1 2 20 1   49  
1988 9 5 8 1 4 21 1   49  
1991 9 4 6 2 3 15 1 5 45 Nyd
1994 8 3 6 1 4 19 1 3 45 Nyd
1998 11 3 5 3 3 17 3   45  
2002 9 5 6 3 2 17 3   45  
2006 13 3 5 2 2 17 2   44  
2010 14 2 4 2 3 16 2 2 45 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Skaras kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Skaras stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 6 10
1920 18 6 10
1922-23 21 4 9
1926-27 20 9 10
1930-31 19 10 11
1934-35 18 11 12
1938 14 15 15
1942 14 15 15
1946 13 14 17
1950 14 16 16
1954 15 15 15
1958 16 14 14
1962 14 16 16
1966 16 14 14

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Skaras stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Skaras kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 30 19 19  
1973 29 19 20  
1976 30 18 19  
1979 26 16 18 5
1982 26 19 21 2
1985 26 20 21 2
1988 23 21 22 4
1991 21 15 16 8
1994 18 19 20 7
1998 22 17 20 3
2002 23 17 20 2
2006 23 17 19 2
2010 22 16 18 5

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Skaras kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp