Skaras näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Skara 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Skara 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 63 5 14 0 33 7 70 11 66 269
1835 94 6 17 0 37 36 117 3 48 358
1855 101 3 35 0 43 34 168 61 28 473

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 23,4 1,9 5,2 0 12,3 2,6 26,0 4,1 24,5 100
1835 26,3 1,7 4,7 0 10,3 10,1 32,7 0,8 13,4 100
1855 21,3 0,6 7,4 0 9,1 7,2 35,5 12,9 5,9 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 231 374 114 70 227 413 239 1668
1920 293 996 400 233 261 335   2518
1930 381 933 492 302 490 426   3024
1950 234 1475 629 367 780 140 18 3643
1960 266 1691 644 307 826 99   3833

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 13,8 22,4 6,8 4,2 13,6 24,8 14,3 99,9
1920 11,6 39,5 15,9 9,2 10,4 13,3   99,9
1930 12,6 30,8 16,3 10 16,2 14,1   100
1950 6,4 40,5 17,3 10,1 21,4 3,8 0,5 100
1960 6,9 44,1 16,8 8,0 21,5 2,6   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Skara procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Skara 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,65 0,40 0,63 1,70 1,05 4,62
1835 0,69 0,33 0,94 1,87 0,35 3,72
1855 0,51 0,52 0,98 2,41 1,48 1,90

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Skara 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Skara 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,59 0,72 0,48 0,99 1,47
1920 0,86 0,82 0,86 0,92 1,32
1930 0,70 0,96 0,97 0,93 1,55
1950 0,88 1,05 1,04 0,93 1,46
1960 0,94 1,14 0,95 0,81 1,53

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Skara 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp