Söderköping: litteratur och webb

Webb

Söderköpings kommun:www.soderkoping.se

Söderköping i Wikipedia

Söderköpings historia

Litteratur

Helmfrid, Björn: Hur gammalt är Söderköping? (How old is Söderköping?) Söderköpings kommun 1986, 20 s.

Ljung, Sven: Söderköpings historia intill 1568. (History of Söderköping up to 1568.) Söderköping 1949, XX + 390 s.

Lundberg, Erik: Topografiska stadsundersökningar, 1: Söderköping. (Studies in urban topography, vol. 1: Söderköping.) Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar; 39:1. Stockholm 1928, 62 s. Summary in English.

Söderköpings lagbok 1387. (Söderköping's law code of 1387.) Skrifter utgivna av institutet för rättshistorisk forskning, ser. 1 Bd 15. Med en inledning av Elias Wessén. Stockholm 1971, 127 s.