Söderköpings näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Söderköping 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Söderköping 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 86 11 13 1 32 11 52 24 0 230
1835 95 3 26 0 29 7 78 1 7 246
1855 100 9 35 5 36 2 98 35 0 320

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 36,6 4,7 5,5 0,4 13,6 4,7 22,1 10,2 2,1 99,9
1835 38,6 1,2 10,6 0 11,8 2,8 31,7 0,4 2,8 99,9
1855 31,2 2,8 10,9 1,6 11,3 0,6 30,6 10,9 0 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Söderköping fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderköping fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 22 183 58 75 40 120 107 605
1920 76 391 202 113 148 100   1030
1930 83 451 200 98 297 143   1272
1950 35 568 213 108 370 55 12 1361
1960 46 668 220 91 466 35   1526

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,6 30,2 9,6 12,4 6,6 19,8 17,7 99,9
1920 7,4 38,0 19,6 11,0 14,4 9,7   100,1
1930 6,5 35,5 15,7 7,7 23,3 11,2   99,9
1950 2,6 41,7 15,7 7,9 27,2 4,0 0,9 100
1960 3,0 43,8 14,4 6,0 30,5 2,3   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Söderköping procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Söderköping 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,06 0,46 0,77 1,44 2,61 0,40
1835 0,98 0,74 0,67 1,81 0,17 0,78
1855 0,80 0,87 0,71 2,08 1,25 0,00

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Söderköping 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Söderköping 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,80 1,01 1,43 0,48 1,17
1920 0,83 1,01 1,03 1,27 0,96
1930 0,81 0,93 0,75 1,34 1,23
1950 0,91 0,95 0,81 1,19 1,54
1960 0,93 0,98 0,71 1,16 1,35

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Söderköping 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp