Söderköpings kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Söderköpings stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Söderköpings kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Söderköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Söderköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Söderköpings stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S Ö Total I Övriga ingår
1919 10 6 8 24  
1920 10 6 8 24  
1922-23 8 8 8 24  
1926-27 11 5 8 24  
1930-31 8 8 8 24  
1934-35 8 7 9 24  
1938 8 4 12 24  
1942 8 4 12 24  
1946 8 5 11 24  
1950 8 5 5 15 33  
1954 9 5 4 15 33  
1958 10 4 5 14 33  
1962 8 4 6 15 33  
1966 8 4 6 14 1 33 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Söderköpings stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Söderköpings kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 4 11 1   17     39  
1973 7 3 17 1   17     45  
1976 8 3 16 1   17     45  
1979 9 3 15 1   16 1   45  
1982 11 2 12 1 1 17 1   45  
1985 9 4 13 1 1 16 1   45  
1988 7 4 13 1 3 16 1   45  
1991 10 3 11 3 2 13 1 2 45 Nyd
1994 10 2 10 1 3 17 2   45  
1998 12 2 7 4 2 15 3   45  
2002 11 3 7 3 2 16 3   45  
2006 10 2 7 3 2 13 2   39  
2010 11 3 6 2 3 11 2 1 39 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Söderköpings kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Söderköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

  Borg S
1919 16 8
1920 16 8
1922-23 16 8
1926-27 16 8
1930-31 16 8
1934-35 15 9
1938 12 12
1942 12 12
1946 13 11
1950 18 15
1954 18 15
1958 19 14
1962 18 15
1966 18 14

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Söderköpings stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Söderköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 22 17 17  
1973 28 17 17  
1976 28 17 17  
1979 28 16 17  
1982 26 17 18 1
1985 27 16 17 1
1988 25 16 17 3
1991 27 13 14 4
1994 23 17 19 3
1998 25 15 18 2
2002 24 16 19 2
2006 22 13 15 2
2010 22 11 13 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Söderköpings kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp