Södertäljes befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Södertälje 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Södertälje 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Södertäljes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Södertäljes andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Södertälje 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Södertälje 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Södertälje 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Södertälje 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Södertälje 1570-1850

1570 312
1610 700
1650 726
1690 662
1730 646
1770 807
1810 975
1850 1245

upp

Diagram 1: Folkmängd i Södertälje 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Södertälje 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1245    
1890 4590    
1930 14 369    
1950 25 315 25 727 27 284
1970 59 431 57 494 59 431
1995   57 327 87 022

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Södertälje 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Södertäljes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,70    
1610 1,27    
1650 0,75    
1690 0,46    
1730 0,41    
1770 0,39    
1810 0,41    
1850 0,35    
1890 0,46    
1930 0,72    
1950 0,77 0,56 0,59
1970 1,25 0,88 0,91
1995   0,78 1,18

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Södertäljes andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Södertäljes andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,04    
1850 0,04    
1890 0,10    
1930 0,23    
1950 0,36 0,26 0,28
1970 1,01 0,71 0,74
1995   0,65 0,99

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Södertäljes andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Södertälje 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 144 174 -30
1841-45 137 172 -35
1846-50 167 169 -2
1851-55 145 184 -39
1856-60 250 234 16
1861-65 311 159 152
1866-70 295 244 51
1871-75 399 333 66
1876-80 533 387 136
1881-85 563 408 155
1886-90 637 385 252
1891-95 746 494 252
1896-1900 1010 642 368
1901-05 1369 651 718
1906-10 1486 720 766
1911-15 1386 794 592
1916-20 1334 1007 327
1921-25 1090 806 284
1926-30 812 809 3
1931-35 682 836 -154
1936-40 804 911 -107
1941-45 1799 878 921
1946-50 2515 1099 1416

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Södertälje 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Södertälje 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -1,67
1805-10     -2,84
1810-15     -5,23
1815-20     -1,93
1820-25     -0,34
1825-30     -1,22
1830-35     -1,37
1835-40 27,20 32,86 -0,57
1840-45 23,70 29,76 -0,61
1845-50 27,29 27,61 -0,03
1850-55 23,29 29,56 -0,63
1855-60 37,54 35,14 0,24
1860-65 36,18 18,50 1,77
1865-70 28,86 23,87 0,50
1870-75 37,12 30,98 0,61
1875-80 35,40 25,71 0,90
1880-85 32,08 23,25 0,88
1885-90 32,45 19,61 1,28
1890-95 32,51 21,53 1,10
1895-1900 36,66 23,30 1,34
1900-05 33,36 15,86 1,75
1905-10 32,15 15,58 1,66
1910-15 24,50 14,04 1,05
1915-20 19,96 15,07 0,49
1920-25 14,57 10,77 0,38
1925-30 10,96 10,92 0,00
1930-35 9,49 11,64 -0,21
1935-40 11,24 12,74 -0,15
1940-45 21,51 10,50 1,16
1945-50 24,05 10,51 1,35

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Södertälje 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Södertälje 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -80 94
1805-10 -137 148
1810-15 -255 256
1815-20 -94 62
1820-25 -16 101
1825-30 -63 87
1830-35 -72 78
1835-40 -30 127
1840-45 -35 103
1845-50 -2 23
1850-55 -39 126
1855-60 16 371
1860-65 152 173
1865-70 51 55
1870-75 66 795
1875-80 136 363
1880-85 155 261
1885-90 252 412
1890-95 252 668
1895-1900 368 2329
1900-05 718 1038
1905-10 766 1049
1910-15 592 1460
1915-20 327 273
1920-25 284 420
1925-30 3 452
1930-35 -154 89
1935-40 -107 1675
1940-45 921 3172
1945-50 1416 2983

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Södertälje 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Södertälje 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 960 -1,67 1,96
1805-10 964 -2,84 3,07
1810-15 975 -5,23 5,25
1815-20 976 -1,93 1,27
1820-25 944 -0,34 2,14
1825-30 1029 -1,22 1,69
1830-35 1053 -1,37 1,48
1835-40 1059 -0,57 2,40
1840-45 1156 -0,61 1,78
1845-50 1224 -0,03 0,38
1850-55 1245 -0,63 2,02
1855-60 1332 0,24 5,57
1860-65 1719 1,77 2,01
1865-70 2044 0,50 0,54
1870-75 2150 0,61 7,40
1875-80 3011 0,90 2,41
1880-85 3510 0,88 1,49
1885-90 3926 1,28 2,10
1890-95 4590 1,10 2,91
1895-1900 5510 1,34 8,45
1900-05 8207 1,75 2,53
1905-10 9245 1,66 2,27
1910-15 11 314 1,05 2,58
1915-20 13 366 0,49 0,41
1920-25 14 966 0,38 0,56
1925-30 14 818 0,00 0,61
1930-35 14 369 -0,21 0,12
1935-40 14 304 -0,15 2,34
1940-45 15 872 1,16 4,00
1945-50 20 916 1,35 2,85

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Södertälje 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp