Södertäljes näringsliv 1805-1855 resp 1900-1970

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Södertälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Södertälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Södertälje fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Södertälje procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Södertälje 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Södertälje 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Södertälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 75 40 16 2 23 6 60 2 60 284
1835 153 20 18 13 36 8 35 14 21 318
1855 151 83 33 24 34 0 36 46 5 412

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Södertälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 26,4 14,1 5,6 0,7 8,1 2,1 21,1 0,7 21,1 99,9
1835 48,1 6,3 5,7 4,1 11,3 2,5 11,0 4,4 6,6 100
1855 36,7 20,1 8,0 5,8 8,3 0 8,7 11,2 1,2 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Södertälje fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Södertälje fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 207 1323 164 124 202 427 615 3062
1920 229 4115 821 483 450 530   6628
1930 242 3687 926 547 944 566   6912
1950 253 7194 1345 789 1965 192 140 11 878
1960 235 9090 1686 947 2920 225   15 103

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Södertälje procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 6,8 43,2 5,4 4,0 6,6 13,9 20,1 100
1920 3,4 62,1 12,4 7,3 6,8 8,0   100
1930 3,6 53,3 13,4 7,9 13,7 8,2   100,1
1950 2,1 60,6 11,3 6,6 16,5 1,6 1,2 99,9
1960 1,6 60,2 11,2 6,3 19,3 1,5   100,1

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Södertälje procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Södertälje 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsfolk Husligt Övrigt
1805 1,04 0,49 0,43 1,38 0,18 3,98
1835 1,34 0,69 0,63 0,63 1,91 1,83
1855 1,34 0,97 0,50 0,59 1,29 0,39

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Södertälje 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Södertälje 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,15 0,57 0,46 0,48 0,82
1920 1,36 0,64 0,68 0,60 0,79
1930 1,22 0,79 0,77 0,79 0,90
1950 1,32 0,69 0,68 0,72 0,62
1960 1,28 0,76 0,75 0,73 0,88

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Södertälje 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp