Södertäljes kommunala val 1920-2010

Mandatfördelning i Södertäljes stadsfullmäktige 1920-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Södertäljes kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Södertäljes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Södertäljes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Södertäljes stadsfullmäktige 1920-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Summa
1920 14 1 14 4 33
1922 14 1 14 4 33
1926 11 2 18 2 33
1930 12 1 17 3 33
1934 10 1 19 3 33
1938 8 2 21 2 33
1942 8 4 25 2 39
1946 6 5 21 7 39
1950 4 10 23 2 39
1954 6 10 21 2 39
1958 9 6 22 2 39
1962 8 8 2 25 2 45
1966 7 4 4 9 21 45

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Södertäljes stadsfullmäktige 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Södertäljes kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 8 10 10     31 2   61  
1973 8 5 16     28 4   61  
1976 10 7 13     27 4   61  
1979 12 7 9     29 4   61  
1982 14 3 8   1 31 4   61  
1985 14 11 4   1 32 3   65  
1988 13 9 6   5 28 4   65  
1991 15 6 4 2 3 27 4 4 65 Nyd
1994 13 4 4 2 5 31 4 2 65 Täljepartiet
1998 15 3 4 4 5 27 6 1 65 Pensionärspartiet i Södertälje
2002 10 7 3 4 4 28 5 4 65 Pensionärspartiet i Södertälje 2, Nationaldemokraterna 2
2006 14 5 5 4 4 23 4 5 64 PPS 2, ND 2
2010 15 4 3 2 5 25 4 7 65 Nationaldemokraterna 2, Sd 5

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Södertäljes kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Södertäljes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

  Borg S S+K
1920 15 14 18
1922 15 14 18
1926 13 18 20
1930 13 17 20
1934 11 19 22
1938 10 21 23
1942 12 25 27
1946 11 21 28
1950 14 23 25
1954 16 21 23
1958 15 22 24
1962 18 25 27
1966 15 9 30

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Södertäljes stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Södertäljes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 28 31 33  
1973 29 28 32  
1976 30 27 31  
1979 28 29 33  
1982 25 31 35 1
1985 29 32 35 1
1988 28 28 32 5
1991 27 27 31 7
1994 23 31 35 7
1998 26 27 33 6
2002 24 28 33 8
2006 28 23 27 9
2010 24 25 29 12

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Södertäljes kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp