Sollefteås befolkningsutveckling 1930-1995

Folkmängd i Sollefteå 1930-1995

tabell 1
diagram 1

Sollefteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Sollefteås andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Sollefteå 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sollefteå 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Sollefteå 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sollefteå 1920-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Sollefteå 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 2735    
1950 8328 6545 6545
1960 9872 7609 7609
1970 9877 8414 8762
1980   9409 11 803
1995   9283 11 655

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Sollefteå 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Sollefteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,14    
1950 0,25 0,14 0,14
1970 0,21 0,13 0,13
1995   0,13 0,16

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Sollefteås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Sollefteås andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,05    
1950 0,12 0,07 0,07
1970 0,17 0,11 0,11
1995   0,11 0,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Sollefteås andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Sollefteå 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 278 124 154
1926-30 227 132 95
1931-35 212 116 96
1936-40 243 157 86
1941-45 519 175 344
1946-50 864 316 548

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Sollefteå 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sollefteå 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 20,89 9,32 -0,95
1925-30 16,88 9,81 -0,37
1930-35 15,50 8,48 0,56
1935-40 16,72 10,80 1,62
1940-45 15,62 5,27 1,91
1945-50 22,26 8,14 0,04

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sollefteå 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sollefteå 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 154 -126
1925-30 95 -50
1930-35 96 76
1935-40 86 236
1940-45 344 308
1945-50 548 17

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sollefteå 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sollefteå 1920-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1920-25 2662 1,16 -0,95
1925-30 2690 0,71 -0,37
1930-35 2735 0,70 0,56
1935-40 2907 0,59 1,62
1940-45 3229 2,13 1,91
1945-50 7763 1,41 0,04

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sollefteå 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp