Sollefteås historia

Sollefteå var en viktig handelsplats redan under medeltiden. På 1660-talet anlade kronan sågkvarnar, under 1700-talet ersatta av masugn och en bruksrörelse, som varade fram till 1800-talets slut. Sollefteå erhöll 1885 egna stadgar, bildade köping 1902 och fick 1917 stadsrättigheter; invånarantalet var då 2 500. Sollefteå har under 1900-talet varit en framträdande garnisonsort och serviceort för omgivande bygder.