Sollefteås näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sollefteå fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sollefteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Sollefteå 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sollefteå fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 53 347 239 108 319 188   1254
1930 71 328 176 117 566 214   1472
1950 268 1054 492 376 1532 130 18 3870
1960 271 1190 598 333 1585 136   4113

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sollefteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 4,2 27,7 19,1 8,6 25,4 15,0   100
1930 4,8 22,3 12,0 7,9 38,4 14,5   99,9
1950 6,9 27,2 12,7 9,7 39,6 3,4 0,6 100,1
1960 6,6 28,9 14,5 8,1 38,5 3,3   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sollefteå procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Sollefteå 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 0,60 0,98 0,80 2,25 1,49
1930 0,51 0,71 0,77 2,21 1,59
1950 0,59 0,77 1,00 1,73 1,31
1960 0,61 0,99 0,96 1,46 1,94

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Sollefteå 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp