Sollefteås kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Sollefteås stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Sollefteås kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Sollefteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Sollefteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Sollefteås stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 9 5 2 4 5 25 Sollefteåbor
1920 10 8 2 3 2 25 Sollefteåbor
1922-23 13 7 3 2 25  
1926-27 11 4 8 2 25 Sollefteåbor
1930-31 13 3 9 25  
1934-35 13 3 9 25  
1938 12 2 11 25  
1942 12 2 10 1 25 Sollefteåbor
1946 8 2 2 16 1 1 30 Underofficerare
1950 7 5 4 19 35  
1954 7 5 4 19 35  
1958 8 4 5 18 35  
1962 6 4 5 20 35  
1966 6 4 8 17 35  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Sollefteås stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Sollefteås kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 2 12     28 3   49  
1973 5 1 17     34 4   61  
1976 5 1 17     35 3   61  
1979 6 1 14     36 4   61  
1982 6   12 2   37 4   61  
1985 6 3 10 1 2 36 3   61  
1988 5 3 9 2 4 34 4   61  
1991 6 2 7 3 2 27 3 1 51 Nyd
1994 5 1 6 1 3 31 4   51  
1998 6 1 5 4 2 25 8   51  
2002 4 3 5 5 2 21 5   45  
2006 7 2 6 2 2 22 4   45  
2010 7 2 4 1 2 21 3 5 45 Västra Initiativet Sollefteå Kommuns Bästa 4, Sd 1

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Sollefteås kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Sollefteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 14 2 6
1920 18 2 5
1922-23 20 3 5
1926-27 15 8 8
1930-31 16 9 9
1934-35 16 9 9
1938 14 11 11
1942 14 10 10
1946 12 16 17
1950 16 19 19
1954 16 19 19
1958 17 18 18
1962 15 20 20
1966 18 17 17

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Sollefteås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Sollefteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 18 28 31  
1973 23 34 38  
1976 23 35 38  
1979 21 36 40  
1982 20 37 41  
1985 20 36 39 2
1988 19 34 38 4
1991 18 27 30 3
1994 13 31 35 3
1998 16 25 33 2
2002 17 21 26 2
2006 17 22 26 2
2010 14 21 24 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Sollefteås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp