Sölvesborgs befolkningsutveckling 1850-1995

Folkmängd i Sölvesborg 1850-1995

tabell 1
diagram 1

Sölvesborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

tabell 3
diagram 3

Sölvesborgs andel av rikets befolkning 1850-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Sölvesborg 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sölvesborg 1835-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Sölvesborg 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sölvesborg 1840-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Sölvesborg 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1464    
1890 1531    
1930 3943  
1950 5597 4310 4310
1970 7010 6797 7348
1995   7982 9854

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Sölvesborg 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Sölvesborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 0,42    
1890 0,17    
1930 0,20    
1950 0,17 0,09 0,09
1970 0,15 0,10 0,11
1995   0,11 0,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Sölvesborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Sölvesborgs andel av rikets befolkning 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 0,04    
1890 0,04    
1930 0,07    
1950 0,08 0,04 0,04
1970 0,12 0,08 0,09
1995   0,09 0,11

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Sölvesborgs andel av rikets befolkning 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Sölvesborg 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 0 0 95
1841-45 224 148 76
1846-50 230 173 57
1851-55 247 179 68
1856-60 245 200 45
1861-65 240 164 76
1866-70 199 174 25
1871-75 197 162 35
1876-80 210 162 48
1881-85 201 167 34
1886-90 161 170 -9
1891-95 197 157 40
1896-1900 209 169 40
1901-05 310 170 140
1906-10 430 228 202
1911-15 415 208 207
1916-20 418 195 223
1921-25 322 188 134
1926-30 278 209 69
1931-35 292 194 98
1936-40 342 209 133
1941-45 429 181 248
1946-50 391 213 178

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Sölvesborg 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sölvesborg 1835-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1835-40 40,50 22,26  
1840-45 34,89 23,05 -0,09
1845-50 33,97 25,55 0,78
1850-55 33,74 24,45 -0,12
1855-60 32,17 26,26 0,46
1860-65 29,94 20,46 -1,81
1865-70 25,95 22,69 -1,06
1870-75 26,66 21,92 0,51
1875-80 27,08 20,89 0,00
1880-85 25,14 20,89 -1,34
1885-90 21,10 22,28 0,18
1890-95 25,73 20,51 1,74
1895-1900 24,53 19,84 2,27
1900-05 32,01 17,55 4,00
1905-10 34,90 18,51 2,30
1910-15 28,15 14,11 2,16
1915-20 24,06 11,23 0,36
1920-25 17,13 10,00 0,24
1925-30 14,12 10,61 -0,33
1930-35 14,81 9,84 -0,02
1935-40 16,94 10,35 -0,42
1940-45 21,00 8,86 0,14
1945-50 14,29 7,78 -0,17

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sölvesborg 1835-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sölvesborg 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 45 25
1805-10 44 28
1810-15 61 78
1815-20 54 -26
1820-25 50 120
1825-30 8 -74
1830-35 34 52
1835-40 95 148
1840-45 76 -6
1845-50 57 53
1850-55 68 -9
1855-60 45 35
1860-65 76 -145
1865-70 25 -81
1870-75 35 38
1875-80 48 0
1880-85 34 -107
1885-90 -9 14
1890-95 40 133
1895-1900 40 193
1900-05 140 387
1905-10 202 283
1910-15 207 318
1915-20 223 63
1920-25 134 45
1925-30 69 -65
1930-35 98 -4
1935-40 133 -85
1940-45 248 29
1945-50 178 -36

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sölvesborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sölvesborg 1840-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1840-45 1284 1,18 -0,09
1845-50 1354 0,84 0,78
1850-55 1464 0,93 -0,12
1855-60 1523 0,59 0,46
1860-65 1603 0,95 -1,81
1865-70 1534 0,33 -1,06
1870-75 1478 0,47 0,51
1875-80 1551 0,62 0,00
1880-85 1599 0,43 -1,34
1885-90 1526 -0,12 0,18
1890-95 1531 0,52 1,74
1895-1900 1704 0,47 2,27
1900-05 1937 1,45 4,00
1905-10 2464 1,64 2,30
1910-15 2949 1,40 2,16
1915-20 3474 1,28 0,36
1920-25 3760 0,71 0,24
1925-30 3939 0,35 -0,33
1930-35 3943 0,50 -0,02
1935-40 4037 0,66 -0,42
1940-45 4085 1,21 0,14
1945-50 4362 0,82 -0,17

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sölvesborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp