Sölvesborgs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sölvesborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sölvesborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sölvesborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sölvesborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Sölvesborg 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Sölvesborg 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sölvesborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 156 2 15 3 19 20 8 0 14 237
1835 189 5 26 13 16 2 51 0 37 339
1855 181 6 41 37 23 0 72 34 9 403

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sölvesborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 65,8 0,8 6,3 1,3 8,1 8,4 3,4 0 5,9 100
1835 55,7 1,5 7,7 3,8 4,7 0,6 15,0 0 10,9 99,9
1855 44,9 1,5 10,2 9,2 5,7 0 17,9 8,4 2,2 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sölvesborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sölvesborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 32 222 69 92 73 129 12 629
1920 54 651 295 316 115 189   1620
1930 67 644 323 397 220 202   1853
1950 118 998 404 382 339 72 2 2315
1960 118 1215 410 284 444 61   2532

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sölvesborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 5,1 35,3 11,0 14,6 11,6 20,5 1,9 100
1920 3,3 40,2 18,2 19,5 7,1 11,7   100
1930 3,6 34,7 17,4 21,4 11,9 10,9   99,9
1950 5,1 43,1 17,4 16,5 14,6 3,1 0,1 99,9
1960 4,7 48,0 16,2 11,2 17,5 2,4   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sölvesborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Sölvesborg 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,71 0,59 0,70 0,22 0,00 1,11
1835 1,41 0,80 0,24 0,86 0,00 3,03
1855 1,09 1,36 0,34 1,22 0,96 0,71

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Sölvesborg 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Sölvesborg 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,94 1,16 1,68 0,85 1,21
1920 0,88 0,94 1,82 0,63 1,16
1930 0,79 1,03 2,08 0,68 1,20
1950 0,94 1,06 1,70 0,64 1,19
1960 1,02 1,10 1,33 0,66 1,41

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Sölvesborg 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp